ซูเปอร์คุ้ม 10/3

ประกันสะสมทรัพย์ ซูเปอร์คุ้ม 10/3

  ซูเปอร์คุ้ม 10/3 ประกันสะสมทรัพย์ ซูเปอร์คุ้ม 10/3 จ่ายเบี้ย 3 ปี รับเงินคืน แบบขั้นบันได 5-7 % ตลอด 10 ปี ให้คุณวางแผนภาษีได้ง่ายดั่งใจและรับเงินคืนคุ้มค่า  

ประกันสะสมทรัพย์ ที่จ่ายผลตอบแทนแบบขั้นบันได จ่ายเบี้ย 3 ปี รับเงินคืน 5, 6, 7 % ตลอด 10 ปี ให้คุณวางแผนภาษีได้ง่ายดั่งใจและรับเงินคืนคุ้มค่า แบบซูเปอร์คุ้ม

วางแผนระยะสั้น จ่ายแค่ 3 ปี รอรับผลตอบแทนตลอด 10 ปี ให้คุณวางแผนภาษีได้ง่ายดั่งใจและรับเงินคืนคุ้มค่า ซูเปอร์คุ้ม 10/3

ดูข้อมูลรวมแบบประกันคุ้มๆ สะสมทรัพย์ระยะสั้น รับเงินคืนคุ้มจากอาคเนย์

ชำระเบี้ยประกันสบายๆ 3 ปี คุ้มครอง 10 ปี ได้คืนคุ้มได้ใจ

รับเงินจ่ายคืนทุกปี สูงขึ้น…สูงขึ้น แบบขั้นบันได 5% 6% และ 7% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมสรรพากร

ไม่ต้องตรวจ ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ รับประกันตั้งแต่อายุ 30 วัน ถึง 70 ปี

ผลประโยชน์รวม 361% รับผลประโยชน์รวมตลอดอายุสัญญาสูงถึง 361% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

เช็คเบี้ยประกัน

รบกวนลูกค้ากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อผลประโยชน์ในการรับรายละเอียดที่ครอบคลุมและครบถ้วนที่สุด

หมายเหตุ

 • อายุรับประกันภัยตั้งแต่อายุ 30 วัน – 70 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันขึ้นต่ำ 100,000 บาท
 • ไม่ สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้ 
 • ไม่ ต้องแถลงคำถามสุขภาพ
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • เงื่อนไขการรับประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด รับประกันภัยโดย บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

ภัทราภรณ์ อุระนันท์ (หนิง)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ เลขที่ใบอนุญาต 6101098477

โทร. : 081-926-1961

Line : @lifeplanneragent

คลิกแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลยจ้า

lifeplanneragent.com เป็นเว็บไซด์ของตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) เพื่อนำเสนอข้อมูลให้กับผู้ที่สนใจ สำหรับรายละเอียดและสาระสำคัญต้องยึดถึอตามเอกสารของบริษัท และข้อมูลตามกรมธรรม์เท่านั้น

อาคเนย์คืนคุ้ม 12/6

ประกันสะสมทรัพย์ อาคเนย์คืนคุ้ม 12/6

   ประกันสะสมทรัพย์ อาคเนย์คืนคุ้ม 12/6 รับเงินคืนคุ้มให้คุณเติมฝัน สมัครง่าย คืนคุ้ม คืนเงินก้อนให้คุณเติมฝัน ชำระเบี้ยประกันภัย 6 ปี คุ้มครองนาน 12 ปี เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำเริ่มต้นปีละ 25,000 บาท

อาคเนย์ คืนคุ้ม 12/6* สมัครง่าย คืนคุ้ม คืนเงินก้อนให้คุณเติมฝัน

สมัครง่าย … ไม่ต้องตรวจ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

คืนคุ้ม … รับเงินจ่ายคืน 6% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทุกสิ้นปีกรมธรรม์ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 6

คืนเงินก้อน ให้คุณเติมฝัน … รับเงินจ่ายคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 7 ถึงปีที่ 11 และสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 12 รับเงินครบกำหนดสัญญาอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 1 แสนบาท (ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมสรรพากร)

เช็คเบี้ยประกัน

รบกวนลูกค้ากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อผลประโยชน์ในการรับรายละเอียดที่ครอบคลุมและครบถ้วนที่สุด

เงื่อนไขการรับประกัน

 • อายุรับประกัน ตั้งแต่ 30 วัน – 60 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 25,000 บาท
 • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมใดๆ ควบกับการประกันภัยนี้ได้
 • กรณีเคยถูกปฏิเสธการรับประกัน ถูกเลื่อนการรับประกัน ถูกเพิ่มเบี้ยพิเศษจากบริษัทฯ หรือบริษัทอื่น กรมธรรม์จะไม่อนุมัติทันที โดยบริษัทฯ จะพิจารณารับประกันเป็นรายกรณี

คำเตือน

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • เงื่อนไขการรับประกัน และอัตราเบี้ยประกันเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ภัทราภรณ์ อุระนันท์ (หนิง)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ เลขที่ใบอนุญาต 6101098477

โทร. : 081-926-1961

Line : @lifeplanneragent

คลิกแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลยจ้า

lifeplanneragent.com เป็นเว็บไซด์ของตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) เพื่อนำเสนอข้อมูลให้กับผู้ที่สนใจ สำหรับรายละเอียดและสาระสำคัญต้องยึดถึอตามเอกสารของบริษัท และข้อมูลตามกรมธรรม์เท่านั้น

สะสมทรัพย์ 15/8

ประกันสะสมทรัพย์4 15/8

   ประกันสะสมทรัพย์4 15/8 ให้คุณได้มากกว่าเพื่ออนาคตทางการเงิน ที่มั่นคง ส่ง 8 ปี คุ้มครอง 15 ปี ให้…คุณได้จ่ายเบี้ยสบายๆ เริ่มต้นเพียง 13,300 บาท (ต่อปี)

อาคเนย์ ห้าให้…ให้คุณได้มากกว่า เพื่ออนาคตทางการเงินที่มั่นคง

ให้…เงินจ่ายคืน 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยทุกปี ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1 – ปีกรมธรรม์ที่ 15

ให้…เงินจ่ายคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เมื่อครบกำหนดสัญญา

ให้…เงินจ่ายคืนพิเศษ 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เมื่อครบกำหนดสัญญา

ให้…คุณได้จ่ายเบี้ยสบายๆ เริ่มต้นเพียง 13,300 บาท (ต่อปี)

ให้…คุณลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาท

เช็คเบี้ยประกัน

รบกวนลูกค้ากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อผลประโยชน์ในการรับรายละเอียดที่ครอบคลุมและครบถ้วนที่สุด

เงื่อนไขการรับประกัน

 • อายุรับประกันภัยตั้งแต่ 30 วัน – 65 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • สามารถซ์้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้ (ภายใต้ระเบียบและข้อกำหนดของสัญญาเพิ่มเติมนั้นๆ)
 • การแถลงสุขภาพหรือการรับการตรวจสุขภาพเป็นไปตามระเบียบการรับประกันของบริษัทฯ

หมายเหตุ

 • แผนประกันชีวิต อาคเนย์ห้าให้ 15/8 เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์จะเป็นชื่อแบบประกัน คือ “สะสมทรัพย์ 4 15/8 มีเงินจ่ายคืนพิเศษ”

ภัทราภรณ์ อุระนันท์ (หนิง)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ เลขที่ใบอนุญาต 6101098477

โทร. : 081-926-1961

Line : @lifeplanneragent

คลิกแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลยจ้า

lifeplanneragent.com เป็นเว็บไซด์ของตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) เพื่อนำเสนอข้อมูลให้กับผู้ที่สนใจ สำหรับรายละเอียดและสาระสำคัญต้องยึดถึอตามเอกสารของบริษัท และข้อมูลตามกรมธรรม์เท่านั้น

ซูเปอร์ริช 10/1

ประกันสะสมทรัพย์ ซูเปอร์ริช 10/1

   ประกันสะสมทรัพย์ ซูเปอร์ริช 10/1 จ่ายเบี้ย1ปี เพียงครั้งเดียวรับเงินคืน 2.5% ตลอด 10 ปี ให้คุณวางแผนภาษีได้ง่ายดั่งใจและรับเงินคืนคุ้มค่า

 
 
ชำระเบี้ยประกันเพียง 1 ปี รับเงินคืน 2.5% จนถึง 10 ปี

ชำระเบี้ยครั้งเดียว คุ้มครองชีวิต 110% ของเบี้ยที่ชำระ

รับเงินจ่ายคืน 2.5% ของทุนประกันตลอด 10 ปี

รับเงินครบสัญญา 100% ของทุนประกัน

ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมสรรพากร

ไม่ต้องตรวจ ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ รับประกันตั้งแต่อายุ 30 วัน ถึง 70 ปี

ผลประโยชน์รวม 125% ของทุนประกัน

เช็คเบี้ยประกัน

รบกวนลูกค้ากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อผลประโยชน์ในการรับรายละเอียดที่ครอบคลุมและครบถ้วนที่สุด

หมายเหตุ

 • อายุรับประกันภัยตั้งแต่อายุ 30 วัน – 70 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันขึ้นต่ำ 100,000 บาท
 • ไม่ สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้ 
 • ไม่ ต้องแถลงคำถามสุขภาพ
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • เงื่อนไขการรับประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด รับประกันภัยโดย บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

เหมาะสำหรับ 

 • ผู้ที่ต้องการชำระเบี้ยประกันเพียง 1 ปี หรือผู้ใกล้จะเกษียณอายุการทำงานวางแผนให้ได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอตลอด 10 ปี

ภัทราภรณ์ อุระนันท์ (หนิง)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ เลขที่ใบอนุญาต 6101098477

โทร. : 081-926-1961

Line : @lifeplanneragent

คลิกแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลยจ้า

lifeplanneragent.com เป็นเว็บไซด์ของตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) เพื่อนำเสนอข้อมูลให้กับผู้ที่สนใจ สำหรับรายละเอียดและสาระสำคัญต้องยึดถึอตามเอกสารของบริษัท และข้อมูลตามกรมธรรม์เท่านั้น

อาคเนย์ชิลชัวร์ 20/10

ประกันสะสมทรัพย์ อาคเนย์ชิลชัวร์ 20/10

  ชำระเบี้ย 10 ปีคุ้มครอง 20 ปี ประกันในรูปแบบเงินออม รับเงินคืน 4% ของเงินเอาประกันภัยทุกปี แบบประกันเพื่อการออม ไม่ตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

ออมสบายใช้ชีวิตแบบไร้กังวล สมัครง่ายไม่ตรวจสุขภาพ รับเงินคืนสบายๆ

right ชำระเบี้ยประกันเพียง 10 ปี ให้ความคุ้มครองนาน 20 ปี

right รับเงินคืน 4% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยทุกปี ตลอดอายุสัญญา

right รับผลประโยชน์รวม 1,235% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ปีที่ 20

right รับอายุตั้งแต่ 30 วัน ถึง 65 ปี โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

เช็คเบี้ยประกัน

รบกวนลูกค้ากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อผลประโยชน์ในการรับรายละเอียดที่ครอบคลุมและครบถ้วนที่สุด

เงื่อนไขการพิจารณารับประกัน

 • อนุมัติการออกกรมธรรม์ทันที ดังนี้ 
  – สำหรับอายุตั้งแต่ 30 วัน ถึง 55 ปี จำนวนเงินประกันสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท
  – สำหรับอายุตั้งแต่ 56 ปี ถึง 65 ปี จำนวนเงินเอาประกันสูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท
 • จำนวนเงินเอาประกันขึ้นต่ำ 15,000 บาท
 • ไม่ สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้
 • กรณีเคยถูกปฎิเสธการรับประกัน ถูกเลื่อนการรับประกัน ถูกเพิ่มเบี้ยเนื่องจากสุขภาพ จากบริษัทฯ หรือบริษัทอื่น กรมธรรม์จะไม่อนุมัติทันที โดยบริษัทฯจะพิจารณารับประกันเป็นรายกรณี
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • เงื่อนไขการรับประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด รับประกันภัยโดย บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

ภัทราภรณ์ อุระนันท์ (หนิง)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ เลขที่ใบอนุญาต 6101098477

โทร. : 081-926-1961

Line : @lifeplanneragent

คลิกแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลยจ้า

lifeplanneragent.com เป็นเว็บไซด์ของตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) เพื่อนำเสนอข้อมูลให้กับผู้ที่สนใจ สำหรับรายละเอียดและสาระสำคัญต้องยึดถึอตามเอกสารของบริษัท และข้อมูลตามกรมธรรม์เท่านั้น

อาคเนย์มิลเลเนียม 25/25

ประกันสะสมทรัพย์ อาคเนย์มิลเลนียม 25/25

  เพื่อการออมเงินระยะยาวแบบเบาๆ ชำระเบี้ย 25 ปีคุ้มครอง 25 ปี รับประกันตั้งแต่อายุ 30 วัน – 65 ปี สามารถซื้อร่วมกับสัญญาเพิ่มเติมได้

ระยะความคุ้มครอง 25 ปี / ระยะชำระเบี้ย 25 ปี

ครบกำหนดสัญญา รับเงินครบสัญญา 100% ของทุนประกัน

และรับเงินจ่ายคืนพิเศษ อีก 20% ของทุนประกัน

กรณีเสียชีวิต รับเงินทดแทน 100% ของทุนประกัน

รับอายุตั้งแต่ 30 วัน ถึง 65 ปี

เช็คเบี้ยประกัน

รบกวนลูกค้ากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อผลประโยชน์ในการรับรายละเอียดที่ครอบคลุมและครบถ้วนที่สุด

เงื่อนไขการพิจารณารับประกัน

 • รับประกันตั้งแต่อายุ 30 วัน – 65 ปี
 • ทุนประกันขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้
  + คุ้มครองภัยจากอุบัติเหตุต่างๆ เช่น สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือเสียชีวิต
  + คุ้มครองจากการถูกฆาตกรรม หรือการถูกลอบทำร้ายร่างกาย
  + คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง ค่าอาหาร เป็นต้น
  + เงินชดเชยรายวัน กรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลฐานะผู้ป่วยใน
  + เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
  + คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง
  + คุ้มครองการชำระเบี้ยของสัญญาหลัก หากทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
  + คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
 • กรณีเคยถูกปฎิเสธการรับประกัน ถูกเลื่อนการรับประกัน ถูกเพิ่มเบี้ยเนื่องจากสุขภาพ จากบริษัทฯ หรือบริษัทอื่น กรมธรรม์จะไม่อนุมัติทันที โดยบริษัทฯจะพิจารณารับประกันเป็นรายกรณี
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • เงื่อนไขการรับประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด รับประกันภัยโดย บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

ภัทราภรณ์ อุระนันท์ (หนิง)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ เลขที่ใบอนุญาต 6101098477

โทร. : 081-926-1961

Line : @lifeplanneragent

คลิกแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลยจ้า

lifeplanneragent.com เป็นเว็บไซด์ของตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) เพื่อนำเสนอข้อมูลให้กับผู้ที่สนใจ สำหรับรายละเอียดและสาระสำคัญต้องยึดถึอตามเอกสารของบริษัท และข้อมูลตามกรมธรรม์เท่านั้น

คุ้มสุขเต็มสิบ 10/5

ประกันสะสมทรัพย์ คุ้มสุขเต็มสิบ 10/5

   ประกันออมทรัพย์ ประกันสะสมทรัพย์จ่ายเบี้ย 5 ปี เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทต่อปี ผลประโยชน์รวมตลอดสัญญาสูงถึง 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ชำระเบี้ยประกันเพียง 5 ปี คุ้มครอง 10 ปี

เริ่มออมได้ตามใจ ด้วยเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทต่อปี

รับเงินจ่ายคืน 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยทุกสิ้นปี ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 10

เงินครบกำหนดสัญญาอีก 250% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ผลประโยชน์รวมตลอดสัญญาสูงถึง 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

เช็คเบี้ยประกัน

รบกวนลูกค้ากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อผลประโยชน์ในการรับรายละเอียดที่ครอบคลุมและครบถ้วนที่สุด

หมายเหตุ

 • อายุรับประกันภัยตั้งแต่อายุ 30 วัน – 65 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันขึ้นต่ำ 30,000 บาท (เบี้ยประกัน 15,000 บาท)
 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้ (ภายใต้ระเบียบและข้อกำหนดของสัญญาเพิ่มเติมนั้นๆ) 
 • การแถลงสุขภาพ หรือการรับการตรวจสุขภาพเป็นไปตามระเบียบการรับประกันภัยของบริษัท
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • เงื่อนไขการรับประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 • รับประกันภัยโดย บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

ภัทราภรณ์ อุระนันท์ (หนิง)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ เลขที่ใบอนุญาต 6101098477

โทร. : 081-926-1961

Line : @lifeplanneragent

คลิกแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลยจ้า

lifeplanneragent.com เป็นเว็บไซด์ของตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) เพื่อนำเสนอข้อมูลให้กับผู้ที่สนใจ สำหรับรายละเอียดและสาระสำคัญต้องยึดถึอตามเอกสารของบริษัท และข้อมูลตามกรมธรรม์เท่านั้น