อาคเนย์มิลเลเนียม 25/25

ประกันสะสมทรัพย์ อาคเนย์มิลเลนียม 25/25

  เพื่อการออมเงินระยะยาวแบบเบาๆ ชำระเบี้ย 25 ปีคุ้มครอง 25 ปี รับประกันตั้งแต่อายุ 30 วัน – 65 ปี สามารถซื้อร่วมกับสัญญาเพิ่มเติมได้

ระยะความคุ้มครอง 25 ปี / ระยะชำระเบี้ย 25 ปี

ครบกำหนดสัญญา รับเงินครบสัญญา 100% ของทุนประกัน

และรับเงินจ่ายคืนพิเศษ อีก 20% ของทุนประกัน

กรณีเสียชีวิต รับเงินทดแทน 100% ของทุนประกัน

รับอายุตั้งแต่ 30 วัน ถึง 65 ปี

เช็คเบี้ยประกัน

รบกวนลูกค้ากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อผลประโยชน์ในการรับรายละเอียดที่ครอบคลุมและครบถ้วนที่สุด

เงื่อนไขการพิจารณารับประกัน

 • รับประกันตั้งแต่อายุ 30 วัน – 65 ปี
 • ทุนประกันขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้
  + คุ้มครองภัยจากอุบัติเหตุต่างๆ เช่น สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือเสียชีวิต
  + คุ้มครองจากการถูกฆาตกรรม หรือการถูกลอบทำร้ายร่างกาย
  + คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง ค่าอาหาร เป็นต้น
  + เงินชดเชยรายวัน กรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลฐานะผู้ป่วยใน
  + เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
  + คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง
  + คุ้มครองการชำระเบี้ยของสัญญาหลัก หากทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
  + คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
 • กรณีเคยถูกปฎิเสธการรับประกัน ถูกเลื่อนการรับประกัน ถูกเพิ่มเบี้ยเนื่องจากสุขภาพ จากบริษัทฯ หรือบริษัทอื่น กรมธรรม์จะไม่อนุมัติทันที โดยบริษัทฯจะพิจารณารับประกันเป็นรายกรณี
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • เงื่อนไขการรับประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด รับประกันภัยโดย บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

ภัทราภรณ์ อุระนันท์ (หนิง)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ เลขที่ใบอนุญาต 6101098477

โทร. : 081-926-1961

Line : @lifeplanneragent

คลิกแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลยจ้า

lifeplanneragent.com เป็นเว็บไซด์ของตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) เพื่อนำเสนอข้อมูลให้กับผู้ที่สนใจ สำหรับรายละเอียดและสาระสำคัญต้องยึดถึอตามเอกสารของบริษัท และข้อมูลตามกรมธรรม์เท่านั้น