ซูเปอร์ แคนเซอร์ แคร์ ประกันมะเร็ง 28 โรคร้ายแรง

ซูเปอร์ แคนเซอร์ แคร์ ประกันมะเร็ง 28 โรคร้ายแรง

โรคร้ายไหนๆ ก็ไม่กลัว เมคชัวร์ด้วย ซูเปอร์ แคนเซอร์ แคร์ พบโรคร้าย รับทันทีตรวจพบโรคร้ายแรง รับเงินก้อนทันที 500,000 บาท พักรักษาตัวก็ได้เงิน ครบสัญญา รับเงินคืน เบี้ยฯ ไม่แพงเบี้ยประกันภัยเริ่มตันเพียงวันละ 6 บาท*

จุดเด่นของแบบประกันคุ้มครองโรคมะเร็ง และ 28 โรคร้ายแรง สูงสุด 1 ล้านบาท

พบโรคร้าย รับทันทีตรวจพบโรคร้ายแรง รับเงินก้อนทันที 500,000 บาท

พบมะเร็ง รับเงินก้อนโต ตรวจพบมะเร็งระยะลุกลาม รับเงิน 1 ล้านบาท (เฉพาะกรณีที่ไม่พบโรคร้ายแรงอื่น)

พบมะเร็งก่อนระยะลุกลาม รับทันที พบมะเร็งก่อนระยะลุกลาม รับเงิน 125,000 บาท

พักรักษาตัวก็ได้เงิน กรณีรักษาตัวในโรงพยาบาลจากโรคมะเร็ง รับเงินชดเชย วันละ 2,000 บาท (สูงสุด 500 วัน) สูงสุดรวม 1 ล้านบาท

ครบสัญญา รับเงินคืน รับเงินจ่ายคืน 20,000 บาท ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 25 และรับเงินครบกำหนดสัญญาอีก 100,000 บาท

เสียชีวิต รับเงินทุกกรณี เสียชีวิตทุกกรณี แม้ไม่ได้มีสาเหตุจากโรคมะเร็ง หรือโรคร้ายแรงอื่น รับ 600,000 บาท

เบี้ยฯ ไม่แพงเบี้ยประกันภัยเริ่มตันเพียงวันละ 6 บาท*
*คำนวณจากอัตราเบี้ยประกันภัยของเพศหญิง อายุ 16 ปี

เช็คเบี้ยประกัน

รบกวนลูกค้ากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อผลประโยชน์ในการรับรายละเอียดที่ครอบคลุมและครบถ้วนที่สุด

หมายเหตุ

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  • อายุรับประกันภัยตั้งแต่อายุ 16 – 55 ปี

  • ผู้เอาประกันภัย 1 ราย สามารถซื้อได้ 1 กรมธรรม์เท่านั้น

  • แถลงสุขภาพ หรือรับการตรวจสุขภาพตามระเบียบการรับประกันของบริษัทฯ

  • สำหรับความคุ้มครองโรคมะเร็ง และโรคร้ายแรง จะมีระยะเวลารอคอย 90 วัน บริษัทฯ จะไม่จ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคมะเร็ง และโรคร้ายแรงที่พบ และเกิดขึ้นในระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่เริ่มคุ้มครอง

หมายเหตุ
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

  • เงื่อนไขการรับประกัน และอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ประกันมะเร็ง 28 โรคร้ายแรง

ภัทราภรณ์ อุระนันท์ (หนิง)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ เลขที่ใบอนุญาต 6101098477

โทร. : 081-926-1961

Line : @lifeplanneragent

คลิกแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลยจ้า

lifeplanneragent.com เป็นเว็บไซด์ของตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) เพื่อนำเสนอข้อมูลให้กับผู้ที่สนใจ สำหรับรายละเอียดและสาระสำคัญต้องยึดถึอตามเอกสารของบริษัท และข้อมูลตามกรมธรรม์เท่านั้น