ประกันสุขภาพเด็กเบี้ยราคาไม่แพง ค่าห้องสูง อาคเนย์ประกันชีวิต

ประกันสุขภาพเด็กสมัครได้เลยไม่ต้องพ่วงพ่อแม่ ประกันสะสมทรัพย์ผลตอบแทนสูง ตัวแทนอาคเนย์ประกันชีวิต

LifePlannerAgent ให้บริการครบวงจรด้าน ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย โดยเรามีความเชี่ยวชาญพิเศษทางด้าน “ประกันสุขภาพ” ให้คำปรึกษาได้ครบทุกมุม ทั้งหลักการพิจารณารับประกัน รวมถึงการเรียกร้องสินไหมเมื่อเกิดเหตุการณ์สำรองจ่าย

ประกันสุขภาพเด็ก
คุ้มครอง คุ้มค่า คุ้มราคา

เบี้ยราคาไม่แพง ได้ค่าห้องสูง อาคเนย์ประกันชีวิต

ประกันสุขภาพเด็กสมัครได้เลยไม่ต้องพ่วงพ่อแม่ ประกันสะสมทรัพย์ผลตอบแทนสูง

ประกันสุขภาพเด็ก ประกันสุขภาพผู้ใหญ่ ประกันสะสมทรัพย์ระยะสั้น ประกันวัยเกษียณ บำเหน็จ บำนาญ ประกันตลอดชีพ อาคเนย์ประกันชีวิต

ตัวแทนอาคเนย์ประกันชีวิต

LifePlannerAgent ให้บริการครบวงจรด้าน ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย โดยเรามีความเชี่ยวชาญพิเศษทางด้าน “ประกันสุขภาพ” ให้คำปรึกษาได้ครบทุกมุม ทั้งหลักการพิจารณารับประกัน รวมถึงการเรียกร้องสินไหมเมื่อเกิดเหตุการณ์สำรองจ่าย

เช็คเบี้ยประกัน

รบกวนลูกค้ากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อผลประโยชน์ในการรับรายละเอียดที่ครอบคลุมและครบถ้วนที่สุด

บริการของเรา

อำนวยความสะดวกในการเข้ารับการรักษา การเบิกค่าสินไหม โรงพยาบาลคู่สัญญาครอบคลุมทั่วประเทศ และ เอกสารแบบฟอร์มที่ต้องทราบ 

เจ็บป่วย
ไม่ต้องสำรองจ่าย

เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน กับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการบริการ อาคเนย์ เฮลท์ เครดิต (Health Credit) โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองทั้งหมด
เงื่อนไขการใช้สิทธิ์
 

ขั้นตอน
การเรียกร้องสินไหม

ขึ้นตอนการเบิกค่าสินไหม มรณกรรม สินไหมอุบัติเหตุ ทุพพลภาพ เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ค่าทดแทนกรมธรรม์ PA การพิจารณาจ่ายค่าทดแทน ประกันสุขภาพ ผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอก การคุ้มครองโรคร้ายแรง
 

รายชื่อ
โรงพยาบาลในเครือ

รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญาครอบคลุมทั่วประเทศ กว่า 240 แห่ง การที่ผู้เอาประกันใช้สิทธิ์ ณ โรงพยาบาลคู่สัญญา จะสามารถใช้สิทธิ์โดยไม่ต้องสำรองจ่ายได้(ตามเงื่อนไขที่กำหนด…) ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อ
โรงพยาบาลใกล้บ้านท่านได้ที่นี่
 

ภัทราภรณ์ อุระนันท์ (หนิง)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ เลขที่ใบอนุญาต 6101098477

โทร. : 081-926-1961

Line : @lifeplanneragent

คลิกแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลยจ้า

lifeplanneragent.com เป็นเว็บไซด์ของตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) เพื่อนำเสนอข้อมูลให้กับผู้ที่สนใจ สำหรับรายละเอียดและสาระสำคัญต้องยึดถึอตามเอกสารของบริษัท และข้อมูลตามกรมธรรม์เท่านั้น